Виробнича потужність

Виробництво соєвої олії та макухи здійснюється на сучасному обладнанні провідного виробника екструзійних систем – «Черкасиелеватормаш» (BRONTO), на якому працює кваліфікований персонал Компанії.

Виробнича потужність підприємства дозволяє забезпечити потреби споживачів в обсягах – до  850 т макухи соєвої та 130 т олії соєвої щомісяця.

Загальна виробнича потужність підприємства дозволяє переробляти до 1 000 тон сої щомісяця.

Наявність атестованої лабораторії, висококваліфікованої команди працівників та системи контролю якості вхідної сировини та процесів на кожному етапі виробництва дозволяє отримувати високоякісну продукцію з показниками які чітко відповідають вимогам ГОСТ 27149-95 «Жмых соевый кормовой» та ДСТУ 4534:2006 «Олія соєва. Технічні умови».

vyrobn_1 vyrobn_2